De Noorse arts Maria Gjerpe die zelf lijd aan ME/CVS had deelgenomen als vrijwilliger in een kleine studie, waarin het kanker geneesmiddel Rituximab werd getest. Gjerpe die het medicijn en niet een placebo kreeg, voelde zich stukken beter achteraf. Ze wenste dat er een grotere studie kwam, die nodig is om de voordelen van het geneesmiddel duidelijker te bevestigen of om ze misschien te weerleggen, omdat goede resultaten van kleinere studies niet altijd bevestigd worden in grotere studies. De studie werd geleid door artsen van het Haukeland Universitair Ziekenhuis in Bergen, Noorwegen. In de eerste pilot studie, en na een volgende studie met 30 proefpersonen werd bevestigd dat Rituximab getroffen mensen met ME/CVS helpt, althans gedurende een bepaalde periode. Maar het aantal patiënten was veel te klein om het wijdverbreide gebruik van het medicijn te rechtvaardigen. Bij de volgende studie in het Universiteit van Bergen, zijn minstens 140 proefpersonen gepland om deel te nemen. Zoals Maria Gjerpe gemeld heeft op haar website, zal de studie 1,4 miljoen euro kosten.

Bron: http://www.meyou.no/

Bekijk de video over de vervolgstudie

Lees meer: Update Rituximabstudie - 30 sept. 2013