Extra achtergrond informatie:

In België kennen we sedert 2002 het door de overheid gereguleerde zorgaanbod voor CVS via erkende referentiecentra voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. In die centra wordt een beperkt therapeutisch aanbod voorzien bestaande uit cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GOT). Deze aanpak wordt in patiëntenmiddens sterk gecontesteerd wegens ineffectief en zelfs schadelijk voor een aanzienlijk deel van de patiënten.

Dat het toepassen van graduele oefentherapie bij CVS patiënten niet zonder gevolgen is werd bovendien reeds aangetoond via wetenschappelijk onderzoek. Bij een groot deel patiënten raakt het immuunsysteem (verder) ontregeld wanneer ze een overdreven lichamelijke inspanning uitvoeren (Sorensen et al., 2003; Jammes et al., 2005; Whistler et al., 2005). Het is zelfs geweten dat hoe meer klachten na inspanning, hoe erger de veranderingen in het immuunsysteem zijn (Nijs et al., 2010b). Bovendien zijn de gevolgen van inspanning bij CVS ook zichtbaar in de genexpressie: het mRNA van genen gerelateerd aan sympathische, sensorische en immunologische functies stijgt na inspanning (Light et al. 2009).
Deze bevindingen sluiten aan bij het sterk vertraagde recuperatievermogen van het lichaam van patiënten met CVS (Paul et al. 1999) waardoor deze patiënten veel recuperatietijd nodig hebben na het leveren van een inspanning.

Op 5 december 2011 besliste het Verzekeringscomité van het RIZIV om de overeenkomst met de referentiecentra voor CVS stop te zetten wegens onsuccesvol en een totaal gebrek aan samenwerking met de huisartsen en gewone zorgverleners. Voormalig Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx besliste toen op eigen houtje om tegen die beslissing haar veto te stellen met als gevolg dat er na maandenlang overleg tussen haar beleidscel en het Verzekeringscomité van het RIZIV alsnog een akkoord tot stand kwam (conceptnota CVG 2013/299 – 14/09/2013) met als resultaat een nieuwe revalidatie overeenkomst (conventie) tussen het RIZIV en de multidisciplinaire diagnosecentra voor CVS.
De nieuwe maatregelen die vervat staan in de huidige RIZIV conventie voor CVS moesten het zorgaanbod (CGT en GOT) van de referentiecentra handhaven en voorziet in een evaluatie na 4 jaar. Hiervoor trekt de Belgische overheid jaarlijks 2,3 miljoen euro uit.

Minister Onkelinx beloofde diagnose en therapie dicht bij huis (naar analogie met de aanbevelingen uit het KCE rapport 88A) met in totaal 22 diagnostische centra en de mogelijkheid om CGT en GOT ambulant te volgen bij een therapeut in je eigen buurt. De nieuwe revalidatieovereenkomst steunt overigens volledig op de medewerking van de huisarts als centrale spilfiguur die de patiënt moet begeleiden doorheen het uitgestippelde CVS zorgtraject.
Als patiëntenbelangenorganisatie waren wij initieel al geen voorstander van de huidige RIZIV conventie omdat de vooropgestelde aanpak van diagnose en behandeling in de erkende CVS centra deel uitmaakt van een beknotte visie over wat CVS eigenlijk inhoudt? Met de huidige wetenschappelijke stand van zaken moet het mogelijk zijn om een efficiënter biomedisch model te ondersteunen om de patiënten zo van een correcte omkadering te voorzien.

Daar komt bovenop onze recente vaststelling dat:

A. Niet 22 maar slechts één ziekenhuis (UZ Leuven) de overeenkomst met het RIZIV effectief ondertekende (!!)http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/lijst_liste_multidisciplinaire_diagnostische_centra_cvs.pdf

B. Slechts 18 therapeuten (klinisch psychologen) in België zich bereid vonden mee te werken aan de RIZIV conventie.

C. Er geen enkele garantie is in hoeverre de huisartsen hier effectief willen aan meewerken en in hoeverre de huisarts kan voorzien in de nodige zorgen bij de complexe gezondheidsklachten die gepaard gaan met CVS.
Wij vragen dan ook de ontbinding van de huidige RIZIV overeenkomst met de multidisciplinaire centra voor CVS omdat het niet meer dan een papieren constructie blijkt te zijn.

De Wake-Up Call Beweging vraagt om in te zetten op biomedisch gerichte diagnostiek en zorg op maat van de CVS patiënt op basis van de best beschikbare wetenschappelijk evidentie. Dit omdat het therapeutisch model dat men momenteel hanteert bij CVS achterhaald is en het klassieke concept overstijgt van psychosociale begeleiding bij langdurige en ernstige ziekte. In tegenstelling tot het gebruikelijke is er binnen de geneeskunde een stroming die verkondigt dat CVS patiënten zelf aan de basis liggen voor het ontstaan en onderhouden van hun klachten. Een dogmatische stelling die in strijd is met de wetenschappelijke realiteit maar die zorgverzekeraars wel een besparing van miljoenen euro's oplevert. Ook de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) hekelde reeds de dogmatische visie inzake CVS die wordt ondersteund door het RIZIV omdat deze visie indruist tegenover de basisfilosofie van de Klinisch Psychologen 'namelijk dat elk mens uniek is' en dat het de therapeut in kwestie is die moet kunnen beslissen welke therapie het best bij zijn cliënt past. Dat is wellicht de belangrijkste reden waarom voor héél België zich slechts 18 klinisch psychologen zich bereid verklaarden om via ambulante counseling deze dogmatische vorm van gedragstherapie aan te bieden aan CVS patiënten binnen het kader van de huidige beheersovereenkomst met het RIZIV.

Persbericht: CVS Centra 'NO GO' Wake-Up Call Beweging vzw Antwerpen 21 december 2015

Contact pers: Gunther De Bock - gsm: 0479/26.20.73

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wake-Up Call Beweging vzw, Lange Zavelstraat 57/2 - 2060 Antwerpen.


Cookies