ME BIJ KINDEREN

⇒ Wist U dat kinderen door de behandelende artsen werden aangemeld bij het aanmeldpunt van de kinderbescherming of bij het bureau Jeugdzorg, als ouders zich niet voegen naar de behandeling die de artsen hun toewijzen voor hun kind?

Wist U dat ouders een voogd krijgen toegewezen omdat hun kind ME heeft?

⇒ Wist U dat instanties ouders uit hun ouderlijke macht dreigen te zetten omdat ouders in verweer gaan tegen de voorgestelde behandeling van hun ziek kind?

(vaak psychiater bezoek of revalidatie wat funest is voor zieke ME kinderen)
⇒ Wist U dat zieke kinderen worden geweigerd op scholen omdat men de zorg niet wilt bieden en het allemaal maar te lastig vindt. Kinderen zitten zonder school thuis met alle problemen vandien.

*De ergste gevallen vertonen zowel MS-achtige als AIDS-achtige klinische verschijnselen. Het moeilijkste om te behandelen, is de ernstige pijn. De meesten hebben abnormale neurologische testen. 80% van de gevallen kunnen niet gaan werken of naar school gaan. We moeten regelmatig mensen opnemen in het ziekenhuis omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Dr. Paul Cheney


ME FEITEN BIJ KINDEREN

ME bij kinderen moet onder de aandacht worden gebracht omdat de feiten zorgwekkend zijn. Men probeert ME/cvs in België en Nederland af te schuiven als een “tussen-de-oren-ziekte”, maar de cijfers liegen er niet om
Klik hier voor het volledige WUCB document ‘ME bij kinderen’