kabinet_de_block.jpg

Op 12 januari 2016 had de WUCB een onderhoud op het kabinet van Minister De Block met Dhr. Benoit Mores (adviseur patiëntenrechten). Hierbij werd door de WUCB een beleidsdocument overhandigd getiteld: “Proces gericht beleidsadvies inzake het Chronisch Vermoeidheidssyndroom”. (zie bijlage)

Gunther De Bock, Willy Van der Vloet en Mariette Verhaegen namen voor WUCB deel aan dit gesprek.

mariette_gunther.jpg

Gunther: Mijn eerste indruk was dat Dhr. Mores slechts in geringe mate op de hoogte was van de perikelen omtrent het CVS beleid van de voorbije jaren. Ook wist hij bijvoorbeeld niet waar de term ME voor stond. Tijdens het één uur durende gesprek hebben we er op gewezen dat de problemen met het CVS beleid reeds 20 jaar dezelfde zijn en dat de oude recepten niet werken.

Het débacle met de CVS centra kwam uitvoerig aan bod, met name het feit dat enkel UZ Leuven de conventie met het RIZIV heeft ondertekend en er slechts 18 gedragstherapeuten voor heel België zijn die onder de voorwaarden van de conventie willen werken. Dat betekent dat de voorwaarden vermeld in de conventie en de aanbevelingen van het KCE niet kunnen uitgevoerd worden, namelijk dat de therapie en diagnose dicht bij de patiënt moet kunnen gebeuren.

De WUCB heeft er dus op aangedrongen om de conventie zo snel mogelijk te ontbinden. Het voorziene budget van 2,3 milj € kan dan aangewend worden voor de opwaardering van de diagnostiek en het invoeren van het immunologisch/biologisch paspoort bij het vermoeden van CVS.

We hebben gevraagd om snel een initiatief uit te werken binnen de beleidscel van de Minister en het niet over te laten aan het RIVIV.

Eén van onze leden heeft goede contacten binnen Open VLD en is een persoonlijk onderhoud met de Minister zelve aan het voorbereiden.

Laten we hopen dat er snel iets positief uit de bus komt.

Het WUCB vzw bestuur.