De Wake-Up Call Beweging  kende haar ontstaan in de aanloop naar de Nationale CVS protestactiedag van 14 maart 2011 die zich afspeelde voor het kabinet van toenmalig bevoegd Minister van Volksgezondheid, Laurette Onckelinx (PS).

    

De initiatiefnemers wensten met de prostestactie het CVS wanbeleid van de voorbije 20 jaar aan te klagen, alsook het psychisch stigma dat ermee gepaard gaat.  Een delegatie van patiënten werd ontvangen op het kabinet van Volksgezondheid waar een manifest (klik hier) werd overhandigd maar Minister Onkelinx gaf nooit enig gevolg aan de oproep van de actievoerders.

Oorspronkelijk was het hoofddoel van de Wake-Up Call Beweging om het politieke beleid aangaande CVS te dynamiseren met behulp van wake-up calls (gerichte acties).  Om de beleidsmensen letterlijk wakker te schudden voor deze problematiek. Heden ten dage wil de Wake-Up Call Beweging meer en meer ook maatschappelijk een voortrekkersrol  gaan spelen in het sensibiliseren van het brede publiek omtrent de misverstanden die bestaan over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

Kortom, Wake-Up Call Beweging vzw  is een organisatie opgericht en bestuurd door patiënten die opkomen voor de belangen van mensen die lijden aan de neurologische ziekte Myalgische Encephalomyelitis (ME) en/of  het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) alsook de aanverwante ziekte Fibromyalgie.

Wake-Up Call Beweging vzw heet afgekort WUCB en is een vereniging zonder winstgevend doel